Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 


  ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛИФИКАЦИЈА ПОЖАРЕВАЦ
 
   

ФБ ВЕСТИ

 

 

 

 

ЈП Топлификација греје укупно 8800 објеката на територији града Пожаревца, од чега 8026 домаћинстава, 770 објекта јавне и комерцијалне делатности и 4 индустријска објекта. Годишње својим купцима испоручи се 600 ТЈ енергије. Јавно предузеће "Топлификација" Пожаревац основано је 1987. године, са циљем да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно и јефтино грејање. Током времена изграђен је систем даљинског грејања, који данас обухвата око 9.000 прикључнених корисника, а који се сваке године дограђује и проширује.

Поред основне делатности, предузеће ради и на изградњи система радии прикључења нових корисника. При изградњи топлификационе мреже на новим локацијама корисницима се дају посебне повољности при закључењу Уговора о прикључењу, уколико су претходно предуговорили и уплатили аванс у висини од 20% од пројектоване цене прикључка.

 

 ОД ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ 2015/16 НАПЛАТА ПО УТРОШКУ

У складу са законским обавезама, од наредне грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“-Пожаревац ће услугу грејања обрачунавати према утрошку. Овај начин обрачуна ће бити примењен код свих купаца који су до сада плаћали услугу грејања по метру кубном или киловату инсталисане снаге. За купце који су и до сада плаћали по утрошку се не мења ништа.

Осим ове промене уводи се и тарифни систем који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. Фиксни део чине трошкови ЈП „Топлификација“ којима она обезбеђује да купци у сваком моменту током грејне сезоне могу преузети уговорену топлотну енергију према свим параметрима усклађеним са тренутним спољним температурама. Варијабилни део чине трошкови енергије коју купац потроши у току обрачунског периода.

Детаљније

 

 

БЕСПЛАТНЕ РЕКЛАМАЦИЈЕ

0800 105 104

 


ПРИЈАВА КРАЂЕ

Под неовлашћеним коришћењем топлотне енергије подразумева се коришћење топлотне енергије:
- без одобрења за прикључење,
- пре испуњавања услова за прикључење,
- након извршене обуставе испоруке топлотне енергије,
- без мерног уређаја, мимо мерног уређаја или преко мерног уређаја на коме је онемогућено правилно мерење,
- преко мерног уређаја на коме су оштећене пломбе оператора система,  а утврди се неправилност мерења топлотне енергије,
Самовласна замена уређаја којом се утиче на тачност мерења преузете топлотне енергије.
Последица неовлашћеног коришћења топлотне енергије је искључење и губитак статуса купца.
Неовлашћеним коришћењем топлотне енергије угрожава се систем градског грејања и уколико имате сазнања да неко неовлашћено користи енергију молимо Вас да нас обавестите о томе. Приликом подношења пријаве Ваши подаци нам нису доступни и сходно томе пријава је анонимна.
Пријаву о неовлашћеној потрошњи топлотне нергије можете послати на бесплатан телефонски број: 0800 105 104 или на имејл или на емаил prijava.kradje@toplifikacija.rs

 

ВЕСТИ - ЈПТ

 
 Детаљније


Да ли сте задовољни услугама ЈП Топлификација Пожаревац?
  
pollcode.com Анкета 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ДОБАВЉАЧИМА 

У жељи да прошири круг својих добављача и тиме подигне квалитет роба, услуга и радова које користи у свом пословању, ЈП Топлификација је на порталу Управе за јавне набавке, као и на свом порталу јавних набавки објављује претходна обавештења о великим набавкама за које су у складу са одобреним планом пословања спроводе током године, као и све документе везане за јавне набавке које се током године а у складу са одобреним планом спороводе. Све документе можете преузети у ПДФ формату на страници Јавне набавке. овде

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗАИНЕТЕРСОВАНИМ КУПЦИМА 

Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. За предуговорене прикључке омогућена је отплата на одложено до 36 месечних рата.
Ближе информације о прикључењу на топлификациони систем грејања можете добити у Инфо-центру ЈП Топлификација на адреси Трг Радомира Вујовића 2, у Пожаревцу.

 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

 
 
 
   

ЈП Топлификација, Трг Радомира Вујовића 2, Пожаревац, Србија 

МБ: 07351682 ПИБ: 101971396, Текући р: 160 - 7537 - 66

Тел: +381 (12) 542-785,  Факс: +381 (12) 542-543,  Е-пошта: jpt@toplifikacija.rs